Biter til applikasjon og scrap

målene står på hvert stoff

 

!