UTEE og Opals

UTEE (Ultra Thick Embossing Enamel) og Opals er to varianter av ekstra tykt embossingpulver.  Disse brukes til superembossing som blandt annet i eksemplene nedenfor.

     

!